กิจกรรมฝึกมารยาทไทย

เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2553 หน่วยงานโครงการอบรมศิลธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  โดยเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งจะจัดอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมฝึกมารยาทไทย ให้กับนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา (ผ่ายประถม ) นำโดย อ.กิตธนา ศาสตร์ประเสริฐ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: MMORPG Games | Thanks to MMORPG List, Browser Games and RPG Soundtracks